Tjänster

TJÄNSTER SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN

Finlands Svenska Fastighetsförening får alla sina tjänster via ett samarbetsavtal med Kiinteistöliitto Uusimaa. Kansliets personal är gemensam för båda föreningar. Betjäning på svenska garanteras av verksamhetsledaren Marika Sipilä, kommunikations- och servicekoordinator Ann-Mari Sandholm samt Kiinteistöliitto Uusimaas jurist Niklas Lindberg och jurister från takorganisationen Suomen Kiinteistöliitto/Fastighetsförbundet.

Föreningen erbjuder bästa tänkbara stöd genom mångsidig service och sakkunskap i fastighetsfrågor. Medlemstjänster är avsedda för styrelsemedlemmar samt disponenter. Med tillräckliga kunskaper och rätta beslut garanteras ett bra resultat samt nytta till alla aktieägare.

Anslut nu Ert bolag till vår förening! Medlemsansökan finns under rubriken ”Bli medlem”.

Telefonrådgivning

Föreningens telefonrådgivning ger sakkunnig hjälp i alla fastighetsfrågor. Per epost kan vi tyvärr inte svara på frågorna. Service förutsätter medlemsnummer. Läs mer om medlemsrådgivning.


 AVGIFTSBELAGDA SPECIALTJÄNSTER
  • Utlåtanden
  • Ändringar i bolagsordning
  • Ordförandetjänster
  • Fastighetsbesök mm.

 


ANDRA TJÄNSTER TILL MEDLEMSBOLAG

Utbildningskvällar och seminarier

Föreningen ordnar utbildningskvällar samt seminarier där man kan höra expertföredrag och få rådgivning om aktuella ämnen.

Utbildningstillfällen är syftade för medlemmar men en del av dem är öppna för alla intresserade.


 Medlemsbulletin

Medlemsbulletin är en aktuell genomgång av nyheter och lagstiftning rörande fastighetsbranschen. Den kommer ut ca. 6 gånger per år. Läs mer om medlemsbulletin.

 


Suomen Kiinteistölehti

Branschens ledande tidskrift till styrelseordföranden eller disponenten. Artiklar är på finska med ett svenskt uppslag. Läs mer om Suomen Kiinteistölehti.

 


Medlemsidor

Medlemssidorna erbjuder mångsidig information om fastighetsbranschen och föreningens verksamhet, bl.annat medlemsbulletinerna. Största delen av materialen är tills vidare på finska. www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut 


Gratis webbplats för ett medlemsbolag
  • lätt att informera på öppna sidor till alla samt på slutna sidor till förtroendepersoner
  • innehåller färdigt material från Fastighetsförbundet
  • inneållet är tills vidare på finska
  • lätt att använda och uppdatera

www.taloyhtiosivut.fi


Handböcker, facklitteratur, blanketter

Med 20 % medlemsrabatt i år 2018

www.kiinkust.fi

Föreningen har till salu två olika tryckalster: Lägenhetsrenovering och Underhållsansvar.

Båda häften har cirka 80 sidor och kostar 8 euro för medlemmar och 11 euro för övriga. Häften innehåller lättläst information till alla aktieägare samt hyresgäster. Portoavgift tillkommer. Beställningar och förfrågningar via Ann-Mari Sandholm, ann-mari.sandholm@ukl.fi eller tel. 09 1667 6290.


Utbildningen på Kiinteistöalan Koulutuskeskus
  • medlemsrabatt i utbildning till styrelser samt förtroende personer i bostadsbolag
  • utbildningsutbudet är på finska

www.kiinko.fi

Därtill finns det flera andra rabatterade tjänster och produkter som förbundet har avtalat.

Som anslutningspresent får bolagets styrelse webkursen HTHJ (Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, på finska).


Se medlemsavgifter

Gå till medlemsansökan