fbpx

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Uusimaa ja Suomen Kiinteistöliitto yhdessä ovat tehokas vaikutuskanava niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Vuosikertomuksestamme löydät esimerkkejä siitä, miten yhdistys on onnistunut vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Työmarkkinatoiminta

Kiinteistöyhdistys on työnantajajärjestö, joka on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:hon kuuluvan Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantajien työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Järjestön hallituksessa ja työmarkkinavaliokunnassa on kiinteistöyhdistyksen edustus.