fbpx

23.5 materialet: Husbolagets aktiebok till bostadsdatasystemet – Vad borde husbolaget veta och göra