fbpx

Beslut om laddningspunkter för elbilar på parkeringsplatser i aktieägarnas besittning