fbpx

Blogg

Återvinning av hushållsavfall

Den reviderade avfallslagen förde med sig fler sorteringsmöjligheter i och med separata insamlingskärl. På detta sätt försökte man underlätta avfallssorteringen genom att eliminera behovet att transportera avfall till...

Bra gemenskap i husbolag

Jag har av olika orsaker den senaste tiden funderat på att om jag skulle få välja bara en sak som jag skulle få lyfta fram gällande husbolag, så...

Katter och vattenskador

Åbo hovrätt tog nyligen ställning till en aktieägares skadeståndsansvar på grund av en vattenskada orsakad av en öppen vattenkran. Enligt aktieägarens berättelse hade vattenskadan orsakats av hens katter...

Bolagsstämma under coronaepidemin

Fastighetsföreningen rekommenderar att husbolagen utnyttjar möjligheten att hålla bolagsstämmorna på distans under coronaepidemin. Husbolagen kan också gärna överväga att skjuta upp beslut om projekt som inte brådskar eller...

Fuktproblem är ett gissel i många fastigheter

Hösten meddelar sin ankomst och fastigheterna och byggnadsbeståndet väntar utmaningar inför vinterperioden. De alltmera återkommande häftiga regn och stormarna påverkar fastigheterna. Under de senaste åren har och i...