fbpx

Om föreningen

Finlands Svenska Fastighetsförening grundades år 1932.

Föreningens uppgift är att hjälpa styrelsen samt disponenten att leda och fatta de rätta besluten i husbolaget. Föreningen erbjuder sina medlemmar olika tjänster så som rådgivning, information samt utbildningstillfällen. Vissa tjänster är avgiftsfria och vissa betalar bolaget för. Närmare om tjänster.

Föreningen är självständig och har en egen styrelse samt årsmöten.

Föreningens verksamhet sköts av verksamhetsledare Marika Sipilä samt kommunikations- och servicekoordinator Ann-Mari Sandholm.

Antalet medlemsbolag var 405 stycken i slutet av året 2022. Antalet medlemmar har ökat stadigt de senaste tio åren.

Hustyper

 

Bostadsvåningshus 61 %
Radhus 8 %
Övriga 31 %

 

Medlemmarnas disponentform

 

Yrkesdisponent 73 %
Kvällsdisponent 27 %