fbpx

Om föreningen

Finlands Svenska Fastighetsförening grundades år 1932.

Föreningens uppgift är att hjälpa styrelsen samt disponenten att leda och fatta de rätta besluten i husbolaget. Föreningen erbjuder sina medlemmar olika tjänster så som rådgivning, information samt utbildningstillfällen. Vissa tjänster är avgiftsfria och vissa betalar bolaget för. Närmare om tjänster.

Föreningen är självständig och har en egen styrelse samt årsmöten.

Föreningens verksamhet sköts av verksamhetsledare Marika Sipilä samt kommunikationsplanerare  Taira Sjöblom-Tallus.

Antalet medlemsbolag var 410 stycken i slutet av året 2023. Antalet medlemmar har ökat stadigt de senaste tio åren.

Hustyper

 

Bostadsvåningshus 61 %
Radhus 8 %
Övriga 31 %

 

Medlemmarnas disponentform

 

Yrkesdisponent 73 %
Kvällsdisponent 27 %