fbpx

Juridinen lausunto

Jos taloyhtiösi haluaa saada juridisessa kysymyksessään perustellun kirjallisen vastauksen, voidaan asiasta laatia kirjallinen lausunto. Lausunto muodostuu kolmesta osasta:

    1. Lähtötilanteen kuvaus perustuu toimeksiantajan toimittamaan aineistoon ja kuvaukseen käsillä olevasta tilanteesta ja ongelmasta sekä kysymyksistä, joihin vastausta pyydetään.
    2. Sovellettava lainsäädäntö sisältää asiaan vaikuttavat lainsäännökset sekä niiden tulkintaa.
    3. Lausunto-osuudessa annetaan vastaukset toimeksiantajan esittämiin kysymyksiin perustellen ne sovellettavan lainsäädännön avulla.

Juridinen lausunto on Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiesten näkemys siitä, kuinka taloyhtiösi esittämät kysymykset ja ongelmatilanteet tulisi ratkaista lainsäädännön sekä tiedossa olevan oikeuskäytännön perusteella tervettä järkeä unohtamatta.

Lausunto versus tuomio

Lausunto ei ole sama asia kuin tuomioistuimen tuomio. Lausunto ei ole velvoittava, eikä taloyhtiön ole sitä pakko noudattaa.

Usein lausunto pyydetään siksi, että asiaan halutaan saada puolueettoman ulkopuolisen tahon näkemys. Halutessaan osapuolet (esim. taloyhtiö ja osakas) voivat myös sitoutua noudattamaan lausunnon lopputulosta asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

Useimmiten lausunnossa esitettyä lopputulosta noudatetaan. Lausunnosta huolimatta asia voidaan kuitenkin viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Vain toimitetun materiaalin perusteella

Lausunto laaditaan lausunnonpyytäjän eli toimeksiantajan (taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä) toimittaman materiaalin (lausuntopyyntö ja sen liitteet) perusteella. Asiaan liittyviä mahdollisia eri tahojen näkemyksiä ei lähdetä Kiinteistöliitto Uusimaan toimesta selvittämään.

Luonnollisesti lisäselvitystä pyydetään, jos lausuntoa ei toimitetun materiaalin perusteella ole mahdollista laatia. Vastuu riittävien ja oikeiden tietojen toimittamisesta on kuitenkin lausunnon pyytäjällä. Lausunnossa kerrotaan aina, minkä asiakirja-aineiston perusteella se on laadittu. Jos aineisto on yksipuolista tai puutteellista, voi sillä olla vaikutusta lausunnon lopputulokseen.

Kuinka pyydän lausuntoa?
  1. Laadi kirjallinen lausuntopyyntö, jossa kuvataan asian taustatiedot ja ongelma sekä kysymykset, joihin lausunnossa halutaan vastaukset.
  2. Toimita lausuntopyyntö ja sen liitteet sähköpostiosoitteeseen toimeksiannot[at]ukl.fi
  3. Saat vahvistuksen lausuntopyynnön vastaanottamisesta sähköpostiisi sekä arvion käsittelyajasta, lausunnon hinnasta sekä lausunnon laatimisesta vastaavasta asiantuntijasta

Lausunnon laatimisesta veloitetaan taloyhtiötä, joten lausunto voidaan laatia vain yhtiön hallituksen tai isännöitsijän tilauksesta.

Lausunnon aikataulu ja kustannukset

Lausunnon laatimisen aikataulu sekä kustannukset riippuvat asian laajuudesta. Ohjeellinen toimitusaika on 5 viikkoa ja veloitus 170 euroa/tunti (arvonlisäveroton palvelu). Tarkemmasta aikataulusta sekä kustannusarviosta voit keskustella laatimisesta vastaavan asiantuntijan kanssa.