fbpx

Strategia

Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten Kiinteistöliitto Uusimaa aikoo toimia saavuttaakseen nämä tavoitteensa.

Kiinteistöliitto Uusimaan strategia on hyväksytty hallituksen kokouksessa joulukuussa 2016.

Strategian ydinkohdat

Hallittu kasvu

 Kiinteistöliitto Uusimaa ry (myöhemmin yhdistys) tavoittelee jäsenmäärän kasvua, koska uskomme jäsenyyden olevan hyödyksi kaikille yhdistyksen taloyhtiöille ja muille jäsenille.

Jatkuva kasvu mahdollistaa ja myös edellyttää huolehtimista jäsenpalveluiden riittävästä resursoinnista, jotta jäsenistön saaman palvelun taso pysyy erinomaisena.

 Palveluiden jatkuva kehittäminen

 Helposti saatavilla olevat palvelut ovat avain tyytyväisiin jäseniin. Perinteinen neuvontapalvelu on kivijalka yhdistyksen toiminnassa. Samaan aikaan tulee kehittää uusia sähköisiä palveluja, joita voidaan tarjota jäsenille 24/7/365.

Uusia palvelumuotoja ja konsepteja kehitetään myös perinteisillä tavoilla eli asiantuntijoiden paikan päällä kiinteistöillä tai yhdistyksen toimistolla toteutettavina palveluina. Yhdistyksen vahvuus on se, että samaan tapaamiseen tai tilaisuuteen voidaan yhdistää sekä tekninen että lakimiesneuvonta.

 Edunvalvonnan parantaminen

 Päättäjien ja vaikuttajien tunnistaminen ja systemaattinen vaikuttamistyö ovat avain tehokkaaseen vaikuttamiseen. Jokaisen yhdistyksen toimialueen kunnan keskeiset virkamiehet ja poliitikot kerätään omaan sidosryhmärekisteriin. Sidosryhmille järjestetään tapaamisia, joissa kerrotaan omia näkemyksiä asuntokiinteistöalan teemoista ja kuullaan vastaavasti heidän näkemyksiään.

Jäsenistölle tehtävillä kyselyillä kerätään tietoa ja näkemystä, joita voidaan kertoa medialle ja päättäjille. Sidosryhmiin ja median edustajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä, jotta tarvittaessa keskusteluyhteys on olemassa.

 Näkyvyyden lisääminen

 Oman toiminnan näkyvyys on olennainen osa edunvalvonnan vaikuttavuutta. Sillä tuetaan myös jäsenten tyytyväisyyttä sekä jäsenhankintaa. Näkyvyyttä haetaan niissä teemoissa, jotka ovat jäsenten kannalta merkityksellisiä. Esiin nostetaan aiheita, jotka tulevat esille joko arkisen neuvonnan ja jäsenkyselyjen kautta tai yhdistyksen toimiston ja hallituksen oman tulevaisuuden näkemyksen kautta. Lisäksi kommentoidaan aktiivisesti myös asuntokiinteistöalaan liittyviä vireillä olevia hankkeita ja keskusteluja, joilla voi olla laajan yleisön kiinnostusta.