fbpx

Tjänster

TJÄNSTER SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN

Finlands Svenska Fastighetsförening får alla sina tjänster via ett samarbetsavtal med Kiinteistöliitto Uusimaa. Kansliets personal är gemensam för båda föreningar. Betjäning på svenska garanteras av verksamhetsledaren Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaas jurist Niklas Lindberg och jurister från takorganisationen Suomen Kiinteistöliitto/Fastighetsförbundet.

Föreningen erbjuder bästa tänkbara stöd genom mångsidig service och sakkunskap i fastighetsfrågor. Medlemstjänster är avsedda för styrelsemedlemmar samt disponenter. Med tillräckliga kunskaper och rätta beslut garanteras ett bra resultat samt nytta till alla aktieägare.

Anslut nu ert bolag till vår förening. Medlemsansökan finns under rubriken Bli medlem”.

Telefonrådgivning

Föreningens gratis telefonrådgivning ger sakkunnig hjälp i alla fastighetsfrågor. Per epost kan vi tyvärr inte svara på frågorna. Service förutsätter medlemsnummer. Läs mer om medlemsrådgivning.


 AVGIFTSBELAGDA SPECIALTJÄNSTER

Avgiftsbelagda specialtjänster erbjuds till alla medlemsbolag.

  • Skriftlig juridisk stänningstagande (promemoria): 170 €/h (0 % moms), ca 5 -7 h
  • Ändring av bolagsordningen: uppdatering enligt ikraft varande lag 510 € (0 % moms) eller 170 €/h (0 % moms)
  • Aktieemission: 650 € +0 % moms
  • Fastighetsbesök mm. Övriga skrifliga uppdrag, kommentering av avtal osv: 170 €/h (0 % moms)

Beställ specialtjänst via e-post toimeksiannot@ukl.fi

Observera att den vanliga leveranstiden är cirka en månad. Under sommartid kan tiden vara längre. Gör alltså uppdraget i god tid.

 


ANDRA TJÄNSTER TILL MEDLEMSBOLAG

Utbildningskvällar och seminarier

Föreningen ordnar utbildningskvällar samt seminarier där man kan höra expertföredrag och få rådgivning om aktuella ämnen.

Utbildningstillfällen är syftade för medlemmar men en del av dem är öppna för alla intresserade.


Nyhetsbrev

Genom nyhetsbrevet informeras medlemmarna om aktuella händelser och kommande evenemang.

 


Suomen Kiinteistölehti

Branschens ledande tidskrift till styrelseordföranden eller disponenten. Artiklar är på finska med ett svenskt uppslag. Läs mer om Suomen Kiinteistölehti.

 


Medlemssidor

Medlemssidorna erbjuder mångsidig information om fastighetsbranschen och föreningens verksamhet, bl.annat medlemsbulletinerna. Största delen av materialen är tills vidare på finska. www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut 


Gratis webbplats för ett medlemsbolag
  • lätt att informera på öppna sidor till alla samt på slutna sidor till förtroendepersoner
  • innehåller färdigt material från Fastighetsförbundet
  • innehållet är tills vidare på finska
  • lätt att använda och uppdatera

www.taloyhtiosivut.fi


 

Handböcker, facklitteratur, blanketter

Med 20 % medlemsrabatt i år 2024

Kiinteistömedia


Utbildningen på Kiinteistöalan Koulutuskeskus
  • medlemsrabatt i utbildning till styrelser samt förtroende personer i bostadsbolag
  • utbildningsutbudet är på finska

Kiinko

Därtill finns det flera andra rabatterade tjänster och produkter som förbundet har avtalat.

Som anslutningspresent får bolagets styrelse webkursen HTHJ (Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, på finska).


Se medlemsavgifter

Gå till medlemsansökan