Kontakta oss

Finlands Svenska Fastighetsförening rf
(Kiinteistöliitto Uusimaa)
Annegatan 24, 4. vån.
00100 Helsingfors

tel. 09 1667 6761

www.ukl.fi/fsf

Kontaktformulär


Marika Sipilä
verksamhetsledare
marika.sipila[at]ukl.fi
040 741 7515

  • leder föreningens verksamhet
  • svarar för marknadsföring samt intressebevakning

Elsa Kaijala
kommunikations- och servicekoordinator
elsa.kaijala[at]ukl.fi
09 1667 6290

  • betjänar i alla medlemsärenden
  • sköter om föreningens tillställningar
  • deltar i marknadsföringen
  • svarar för uppdatering av webbsidor
  • svarar för social media