fbpx

Kontakta oss

Finlands Svenska Fastighetsförening rf
(Kiinteistöliitto Uusimaa)
Annegatan 24, 4. vån.
00100 Helsingfors

tel. 09 1667 6761

FO-nummer: 1955850-6

www.ukl.fi/fsf

Vi använder e-fakturering:

FI5721501800062897,
operatorn  NDEAFIHH

Kontaktformulär


Marika Sipilä
verksamhetsledare
marika.sipila[at]ukl.fi
040 741 7515

  • föreningens verksamhet och admistration
  • intressebevakning
  • mediaförhållanden

 


Taira Sjöblom-Tallus
kommunikationsplanerare
taira.sjoblom-tallus[at]ukl.fi
050 385 5482

  • medlemsärenden
  • marknadsföring och kommunikation

 

 


Fynd oss