fbpx

Kontakta oss

Finlands Svenska Fastighetsförening rf
(Kiinteistöliitto Uusimaa)
Annegatan 24, 4. vån.
00100 Helsingfors

tel. 09 1667 6761

www.ukl.fi/fsf

Kontaktformulär


Marika Sipilä
verksamhetsledare
marika.sipila[at]ukl.fi
040 741 7515

  • leder föreningens verksamhet
  • svarar för marknadsföring samt intressebevakning

Ann-Mari Sandholm
kommunikations- och servicekoordinator
ann-mari.sandholm@[at]ukl.fi
09 1667 6290 / 040 760 1936

 

  • betjänar i alla medlemsärenden
  • sköter om föreningens tillställningar
  • deltar i marknadsföringen
  • svarar för uppdatering av webbsidor
  • svarar för social media