fbpx

Styrelse

Styrelsens sammansättning

Stefan Johansson

Ordförande
Johansson Stefan, VD, Helsingfors

Vice ordförande
Siljamäki Tom, disponent, Helsingfors

Styrelsemedlemmar
Antas Peter, VD, disponent, Lovisa
Grönholm Petra, disponentchef, Raseborg
Holmström Fredrik, VD, Helsingfors
Nyberg Kjell, stryrelseordförande, Grankulla
Sjöberg Wilhelm, ekonomiansvarig, Helsingfors
Caroline Eriksson, Jomala