fbpx

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen muuttamisessa päivitämme yhtiöjärjestyksen säännökset vastaamaan voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia. Teemme lisäksi muita toimeksiannossa pyydettyjä muutoksia.

Kunnossapitovastuumääräys

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin asunto-osakeyhtiölaissa säädetystä kunnossapitovastuunjaosta yhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Laadimme toimeksiantona myös kunnossapitovastuumääräyksiä.

Miksi yhtiöjärjestyksen muutos tai kunnossapitovastuumääräys kannattaa laadituttaa asiantuntijalla?

Yhtiöjärjestys sisältää määräyksiä, joita taloyhtiön tulee toiminnassaan noudattaa asunto-osakeyhtiölain lisäksi. Joissain kohdin asunto-osakeyhtiölaki sallii myös sen, että yhtiöjärjestysmääräyksellä poiketaan lain säännöksestä.

Yhtiöjärjestysmääräysten kirjoitusasu on tärkeä, jotta määräys saa sen sisällön, jonka laatija on sille tarkoittanut. Määräyksen sanamuodon tulisi lisäksi olla sellainen, että sitä lukiessa määräys on ymmärrettävä ja sitä sovelletaan tarkoituksenmukaisesti. Epäselvä yhtiöjärjestysmääräys aiheuttaa tulkintaongelmia ja voi pahimmillaan johtaa riitoihin, joita ratkotaan tuomioistuinta myöten.

Jos halut tilata yhtiöjärjestysmuutoksen tai kunnossapitovastuumääräyksen, voit tilata sen  osoitteesta toimeksiannot[at]ukl.fi.