fbpx

Hallitus

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valittiin yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 26.3.2024. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa diplomi-insinööri Martti Suomela ja varapuheenjohtajana arkkitehti Katariina Haigh. Kaikki hallituksen jäsenet toimivat vähintään yhden yhdistyksen jäsentaloyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto eli Martti Suomela ja Katarina Haigh sekä hallituksen jäsenistä Olli-Veikko Kurvinen ja Saku Lehtinen.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Suomela
DI, taloustiet. kand, LKV, sijoittaja ja hallitusammattilainen

 

 


Hallituksen varapuheenjohtaja Katariina Haigh
arkkitehti, hankekehitysjohtaja

Haluan vaikuttaa jäsenyhtiöiden arjen kysymyksiin, jotta saamme yhtiöissämme laatua hallituin kustannuksin nyt ja pitkällä tähtäimellä. Päällimmäisinä ovat rakentamisen ja ylläpidon laatu, taloyhtiöiden kehitysnäkymät sekä hallitusten osaaminen. On tärkeää tuoda esille alan ajankohtaisia aiheita, trendejä ja heikkoja signaaleja.

 

Uudet, 26.3.2024 valitut hallituksen jäsenet

Jori Hurula
Ville Roihu
Tom Siljamäki

Jatkavat hallituksen jäsenet

 

Peter Bebek
DI, regional manager

Tavoitteeni on taloyhtiöiden ja Kiinteistöliiton digitalisaation edistäminen. Modernin taloyhtiön tarpeet täytetään koulutusten, digitaalisten palveluiden ja tietoisuuden kautta. Taloyhtiöiden tulee siirtyä 2000-luvulle, jotta voimme varmistaa kiinteistöjen arvon säilymisen ja laadukkaan asumisen myös jatkossa.

 

 

Kari Homanen
DI, toimitusjohtaja

Tavoitteeni on vaikuttaa isännöintitoiminnan selkeyttämiseen. As Oy on tilaaja ja isännöitsijä sen palveluksessa, ja siis tuottaa taloyhtiölle palveluja korvauksesta. Asian selkeyttäminen vaatii  yhteistyötä ja vastuunjaon selkeyttämistä isännöintitoimistojen kanssa sekä sopimusten veloitusperusteitten yhdenmukaistamista.

 

 

Tuula Jurmu
psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, työyhteisösovittelija

 

 

 

Arto Krootila
DI, HTT-tavarantarkastaja

 

 


Olli-Veikko Kurvinen
KTM, majuri evp, toiminnanjohtaja

Haluan tukea yhdistyksen työtä ammattiosaamisellani ja pitkällä kokemuksellani eri taloyhtiöiden hallitustyöstä. Jäsenistölle tarjotaan laadukkaita koulutus-, laki- ja viestintäpalveluja sekä tehdään aktiivista edunvalvontaa. Hyvä yhteistyö liittoyhteisössä ja sidosryhmien  kanssa lisää vaikuttavuutta ja luottamusta sekä mahdollistaa  jatkuvan kasvun.

 

Viljo Laitinen
rakennusmestari, yrittäjä

Korjausrakentamisen laadun ja pitkän elinkaaren varmistaminen on tärkeää haastavassa taloustilanteessa. Pyrin kehittämään korjausrakentamisen ostamista varmistamaan laadukas ja järkevän hintainen toteutus. Annan jäsenistön käyttöön laaja-alaisen kokemukseni, jota on karttunut vuosikymmenten ajan rakennusalalla ja useissa taloyhtiöiden hallituksissa. Isännöintitoimistoissa on piileviä voimavaroja, jotka haluan valjastaa taloyhtiöiden käyttöön.

 

Saku Lehtinen
VTM, asiantuntija

Haluan kehittää yhdistyksen roolia vaikuttavana, alueellisena edunvalvojana. Lisäksi on tärkeää ylläpitää korkeatasoisia ja saavutettavia jäsenpalveluita sekä toimia aktiivisena osana Suomen Kiinteistöliittoa toiminnan kehittämisessä ja vaikuttamistyössä.

 

 

Lasse Mäkinen
insinööri, sales manager

 

 

 

Tarja Teräväinen
yrittäjä

Pidän tärkeimpänä asiana edunvalvontaa ja toimintaa jäsenistön etu edellä. Jotta taloyhtiöt voivat onnistua esimerkiksi hyvän isännöinnin valinnassa, tulee yhdistyksen etujärjestönä puuttua isännöinnin epäterveisiin liiketoimintamalleihin ja luoda jäsenyhtiöille työkaluja onnistumiseen. Tähän tarvitaan vaikuttamista rakenteellisiin muutoksiin ja tässä haluan olla mukana.