fbpx

Vuosikertomus

JUHLAVUODEN 2021 VUOSIKERTOMUS

(Edellisen vuoden luvut ovat sulkeissa.)

YLEISTÄ

Vuosi 2021 oli Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen (myöhemmin Yhdistys) 51. toimintavuosi, joka tullaan edellisen tapaan muistamaan paremmin toisena koronapandemiavuotena.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Marika Sipilä oikeana kätenään viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa), jonka henkilökuntaan edellä mainitut kuuluvat.

NÄKYVYYS

Yhdistys on jatkanut kaksi kertaa kuukaudessa Kiinteistövinkki -palstaa Hyvinkään ja Riihimäen Aamupostin Viikkouutisissa sekä Mäntsälän Uutisissa. Lisäksi Yhdistyksen alueelta on ollut artikkeleita Kiinteistölehti Uusimaassa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana hyvin. Koko vuonna uusia jäseniä liittyi 20 (11) ja erosi 5 (6), eli nettokasvua oli jopa 15 (5) uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 684 (669).

Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä ylsi vuoden lopussa 12 322 (11 990) jäseneen.

Jäsen- ja muut tilaisuudet

Yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarjottiin seuraavia palveluita: puhelinneuvonta (laki, tekniikka, talous ja verotus), uutiskirjeet, Suomen Kiinteistölehti sekä muut jäsenpalvelut (jäsensivut, erilaisia tutkimustuloksia, maksullisia toimeksiantoja) ja jäsenedut.

Yhdistys järjesti kaksi webinaarimuotoista aamukahvitilaisuutta, joista toinen keskittyi tekniikkaan ja toinen etäkokouksiin. Muuten koko vuoden koulutukset tarjottiin jäsenille vain webinaarimuodossa Uusimaan ja Kiinteistöliiton järjestämänä.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan, epäitsenäiseen talousarvioon. Vuonna 2021 jäsenmaksuja korotettiin 2 %. Jäsenmaksukertymä oli 136 220 euroa (131 507), joka ylitti budjetoidun 135 000 euron (130 000).

Uusimaa peri Yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne Yhdistykselle, joka maksoi 132 220 euroa (133 686) saamistaan palveluista.

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 3 930,40 (9 898,22 alijäämäinen) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lisäajan puitteissa 31.5. Hyvinkäällä sekä etäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin Yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Mikkonen ja varapuheenjohtajana Harry Harjula.

Hallituksen muita jäseniä olivat: Esa Friman, Harry Harjula, Marjatta Huikari (31.5. asti), Katariina Ilves (31.5. lähtien), Esko Kauppinen, Cary Kilpinen, Jarmo Mikkonen, Hannu Niemenoja, Antti Niitynpää, Satu Hakkarainen ja Harri Turunen (31.5. lähtien).

Taloushallinto ja tilintarkastajat

Yhdistyksen taloushallinnosta on vastannut Tilitoimisto Tommi Ranta. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT André Kumlander ja varatilintarkastajana KHT Hannele Korhonen, molemmat BDO:sta.

Henkilökunta

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2021 seuraava henkilökunta:

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä
Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä
Johdon assistentti Marja Tirronen
Jäsensihteeri Niina Majamaa
Jäsensihteeri Anne Suomi (4/2021 alkaen)
Viestintä- ja palvelukoordinaattori   Ann-Mari Sandholm
Lakimies VT Mia Pujals
Lakimies Simo Vihemäki
Lakimies Ville Hopsu
Lakimies Maria Forsblom
Lakimies Heidi Nordström (hoitovapaalla)
Vastaava lakimies VT Katriina Sarekoski
Lakimies VT Niklas Lindberg
Lakimies Sanni Nuutinen
Lakimies Jonna Puolanto (1.9. alkaen)
Tekninen kehityspäällikkö Jari Virta
LVI-asiantuntija Arto Kemppainen
Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen

Paikallista lakineuvontaa antoi Yhdistyksen jäsenille asianajaja VT Anssi Saukkonen.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia palveluita Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (Yhdistys, Porvoo ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Porvoon yhdistyksestä Olavi Kailari. Hän on myös ollut edustajana Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

Hallitus 29.4.2022