fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2018

(Edellisen vuoden luvut ovat sulkeissa.)

Vuosi 2018 oli Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen (myöhemmin yhdistys) 48. toimintavuosi. Yhdistyksen käytännön toimintaa hoiti alku- ja loppuvuonna toiminnanjohtaja Marika Sipilä ja hänen vuorotteluvapaansa aikana huhtikuusta lokakuuhun yhdistyksen hallitus sekä viestintä- ja palvelukoordinaattori Elsa Kaijala ja loppuvuodesta hänen seuraajansa Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa).

NÄKYVYYS

Yhdistys julkaisi alueellaan Uudenmaan Kiinteistöviesti -lehdestä kaksi numeroa. Lehden painosmäärä, jakelualueena myös Keski-Uusimaa, oli 6 000 kappaletta. Lehti lähetettiin yhdistyksen sekä Keski-Uusimaan jäsentalojen puheenjohtajille ja isännöitsijöille, sekä kyseisen alueen ei-jäsenyhtiöiden puheenjohtajille, tärkeimmille luottamushenkilöille ja kuntien virkamiehille.

Yhdistyksellä on ollut koko vuoden ajan kaksi kertaa kuukaudessa Kiinteistövinkki -palsta Hyvinkään ja Riihimäen Aamupostin Viikkouutisissa sekä Mäntsälän Uutisissa.

 

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi merkittävästi. Koko vuonna liittyi 36 (20) ja erosi 6 (6) taloyhtiötä, eli nettokasvu oli 30 (14) uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 664 (628). Kaikille liittyneiden taloyhtiöiden puheenjohtajille Kiinteistöliitto antoi liittymislahjana sähköisen Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirjan. Myös Uusimaa muisti kaikkia yhdistyksen jäseniä 85-vuotisjulkaisullaan.

Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 11 363 (11 084).

Jäsen- ja muut tilaisuudet

Yhdistys järjesti jäsenilleen vuosittaisen bussimatkan Taloyhtiötapahtumaan 18.4. Lisäksi yhdistys järjesti keväällä avoimen koulutusillan Mäntsälässä ja syksyllä jäsenillan Hyvinkäällä mm. rakennuslupa-asioista. Jäsenet saivat lisäksi osallistua kaikkiin Uusimaan koulutustilaisuuksiin.

Yhdistys oli mukana järjestämässä Riihimäen ensimmäistä puheenjohtajaklubin tapaamista.

 

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan, epäitsenäiseen talousarvioon. Vuonna 2018 jäsenmaksuja korotettiin 2 %. Jäsenmaksukertymäksi tuli 122 961 euroa (115 363), joka oli reilusti yli budjetoidun 118 000 euroa (116 000). Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne yhdistykselle, joka maksoi kulukorvauksena 120 597 euroa (122 961 jäsenmaksut – palautus yhteistoimintamaksun jälkeen 2 364) saamistaan palveluista.

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 2 358,95 euroa (173,28) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

 

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3. Riihimäellä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

 

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Pertti Selkälä ja varapuheenjohtajana Marjatta Huikari.

Hallituksen muita jäseniä olivat: Esa Friman, Hilkka Göös, Esko Kauppinen, Marjatta Kuorikoski, Ari Mustonen, Jarmo Mikkonen, Hannu Niemenoja ja Erkki Pusa.

 

Taloushallinto ja tilintarkastajat

Yhdistyksen taloushallinnosta on vastannut Tilitoimisto Tommi Ranta. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT André Kumlander ja varatilintarkastajana KHT Hannele Korhonen, molemmat BDO:sta.

 

Henkilökunta

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2018 seuraava henkilökunta:

 

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä                                  Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä

Johdon assistentti Marja Tirronen                                  Otto Lotsari (9.4. alkaen)

Viestintä- ja palvelukoordinaattori Elsa Kaijala (30.9. asti) Ann-Mari Sandholm (19.9. alkaen)

Jäsensihteeri Ritva Erbismann (30.10. asti) Niina Majamaa (17.10. alkaen)

Lakimies VT Mia Pujals                                                Lakimies Simo Vihemäki

Lakimies Kirsi Ruutu (20.8. asti)                                  Lakimies Ville Hopsu (3.9. alkaen)

Lakimies Maria Forsblom                                              Lakimies Heidi Vitikainen

Lakimies Katriina Sarekoski                                          Lakimies Tiia Tukiainen (13.6. asti)

Lakimies Niklas Lindberg (3.9. alkaen)

LVI-asiantuntija Arto Kemppainen                               Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen

 

Paikallista lakineuvontaa antoi yhdistyksen jäsenille asianajaja VT Erkki Pusa Hyvinkäällä.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

 

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Porvoo ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Tom Siljamäki Finlands Svenska Fastighetsföreningenistä. Hän on myös edustanut yhteistoimintayhdistyksiä Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

 

Hallitus 7.3.2019

Hyvinkään – Riihimäen – Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry