fbpx

Vuosikertomus

JUHLAVUODEN 2020 VUOSIKERTOMUS

(Edellisen vuoden luvut ovat sulkeissa.)

YLEISTÄ

Vuosi 2020 oli Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen (myöhemmin yhdistys) juhlavuosi. Yhdistys täytti 50 vuotta. Juhlavuosi oli ladattu täyteen odotuksia ja tapahtumia, joista osa jouduttiin perumaan. Vuosi 2020 tullaan valitettavasti muistamaan paremmin koronapandemiavuotena, kuin yhdistyksen juhlavuotena.

Juhlavuoden historiikki ”Tuntosarvet, tulkki ja herätyskello” valmistui sovitusti syksyn aikana ja postitettiin juhlasuklaan kera kaikille jäsenille. Kirjaan saatiin Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä merkittävä tukiraha. Itse juhlat jouduttiin jättämään väliin. Lisäksi yhdistys muisti 21 jäsentaloyhtiötään koko toimintakautensa aikaisesta jäsenyydestä puheenjohtajan nuijalla.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Marika Sipilä, oikeana kätenään viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa).  Juhlavuoden työryhmä vastasi erikseen juhlasuunnitteluista (Huikari, Kauppinen, Kuorikoski, Autio).

NÄKYVYYS

Yhdistys on jatkanut koko vuoden ajan kaksi kertaa kuukaudessa Kiinteistövinkki -palstan pitämistä Hyvinkään ja Riihimäen Aamupostin Viikkouutisissa sekä Mäntsälän Uutisissa.

Omaa alueellista Kiinteistöviesti -lehteä ei toimintavuotena enää ole tehty, vaan Uusimaa julkaisi valtakunnallisen Kiinteistölehden mukana neljä numeroa yhdistyksen jäsenille menevää Kiinteistölehti Uusimaata.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi hyvin maltillisesti. Koko vuonna liittyi 11 (9) ja erosi 6 (4) taloyhtiötä, eli nettokasvua oli vain 5 (5) uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 669 (664).

Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä ylsi vuoden lopussa 11 995 (11 663) jäseneen.

Jäsen- ja muut tilaisuudet

Yhdistys ehti maaliskuussa ennen poikkeustilaan siirtymistä järjestää jäsenilleen kiinteistöillan Riihimäellä. Taloyhtiötapahtuma ja muut tilaisuudet peruttiin koko vuodelta. Keväästä eteenpäin siirryttiin vain verkossa tapahtuviin koulutuksiin, joita kevään yhtiökokousaiheiden jälkeen järjestettiin monesta eri ajankohtaisesta aiheesta Uusimaan ja Kiinteistöliiton voimin. Yhdistys järjesti yhden webinaarimuotoisen aamukahvitilaisuuden historiikin kirjoittajan kanssa joulukuussa.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan, epäitsenäiseen talousarvioon. Vuonna 2020 jäsenmaksuja korotettiin 2 %. Jäsenmaksukertymä oli 131 507 euroa (128 937), joka ylitti budjetoidun 130 000 euron (126 000). Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne yhdistykselle, joka maksoi kulukorvauksena 133 686 euroa (131 507 jäsenmaksut + 2 179 lisämaksu) saamistaan palveluista.

Juhlavuodesta aiheutui kuluja yhteensä 26 986,27 euroa, josta tulot vähennettynä jäi maksettavaksi 21 186,27 euroa. Tämä summa maksettiin puoliksi Uusimaan kanssa (10 593,14 €).

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 9 898,22 € (5 254,55 ylijäämäinen) alijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lisäajan puitteissa vasta 31.8. Riihimäellä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Mikkonen ja varapuheenjohtajana Marjatta Huikari.

Hallituksen muita jäseniä olivat: Virva Autio (31.8. asti), Esa Friman, Harry Harjula (31.8. lähtien), Esko Kauppinen, Cary Kilpinen, Marjatta Kuorikoski (31.8. asti), Ari Mustonen (1.9. asti), Jarmo Mikkonen, Hannu Niemenoja, Antti Niitynpää (31.8. lähtien), Erkki Pusa (31.8. asti) ja Satu (Tolvanen) Hakkarainen (31.8. lähtien).

Taloushallinto ja tilintarkastajat

Yhdistyksen taloushallinnosta on vastannut Tilitoimisto Tommi Ranta. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT André Kumlander ja varatilintarkastajana KHT Hannele Korhonen, molemmat BDO:sta.

Henkilökunta

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2020 seuraava henkilökunta:

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä
Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä
Johdon assistentti Marja Tirronen
Jäsensihteeri Niina Majamaa
Viestintä- ja palvelukoordinaattori   Ann-Mari Sandholm
Lakimies VT Mia Pujals
Lakimies Simo Vihemäki
Lakimies Ville Hopsu
Lakimies Maria Forsblom
Lakimies Heidi Nordström
Vastaava lakimies VT Katriina Sarekoski
Lakimies VT Niklas Lindberg
Lakimies Sanni Nuutinen
Lakimies Riikka Heikkilä (10.8. alkaen)
Tekninen kehityspäällikkö Jari Virta (1.9. alkaen)
LVI-asiantuntija Arto Kemppainen
Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen

 Paikallista lakineuvontaa antoi yhdistyksen jäsenille asianajaja VT Erkki Pusa Hyvinkäällä.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Porvoo ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Porvoon yhdistyksestä Olavi Kailari. Hän on myös ollut edustajana Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa. Tämä edustuspaikka on vuosina 2020-2021 Porvoon Kiinteistöyhdistyksellä.

Hallitus 8.3.2021