fbpx

Vuosikertomus

VUODEN 2023 VUOSIKERTOMUS

(Edellisen vuoden luvut ovat sulkeissa.)

YLEISTÄ

Vuosi 2023 oli Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen (myöhemmin Yhdistys) 53. toimintavuosi. Tämä vuosi tullaan edelleen muistamaan Venäjän jatkuvasta sodasta Ukrainassa, korkojen jyrkästä noususta sekä kiinteistöalan taloushaasteista.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Marika Sipilä oikeana kätenään jäsensihteeri Anne Suomi. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa), jonka henkilökuntaan edellä mainitut kuuluvat.

NÄKYVYYS

Yhdistys on jatkanut kaksi kertaa kuukaudessa Kiinteistövinkki-palstaa Hyvinkään ja Riihimäen Aamupostissa sekä Mäntsälän Uutisissa. Vuoden puheenjohtaja -kilpailun palkintojenjaosta julkaistiin juttu Kiinteistölehti Uusimaassa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana hyvin. Koko vuonna uusia jäseniä liittyi 31 (23) ja erosi 7 (5), eli nettokasvua oli 24 (18) uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 726 (702).

Koko Uudenmaan palvelualueen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 12 905 (12 644) jäsentä.

Jäsenpalvelut ja tilaisuudet

Yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarjottiin seuraavia palveluita: puhelinneuvonta (laki, tekniikka, energia, talous ja verotus), uutiskirjeet, Suomen Kiinteistölehti/Kiinteistölehti Uusimaa sekä muita jäsenpalveluita (jäsensivut, tutkimustuloksia, maksullisia toimeksiantoja) ja jäsenetuja.

Yhdistys järjesti syksyllä kaksi lähikoulutustilaisuutta, energiansäästöviikolla Hyvinkäällä yhdessä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa ja Riihimäellä marraskuussa kunnossapitoaiheesta. Jälkimmäisessä palkittiin samalla ensimmäistä kertaa vuoden puheenjohtaja -kilpailun voittaja. Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa. Vuoden taloyhtiöteko jätettiin palkitsematta vähäisen osallistujamäärän takia. Keväällä Yhdistys järjesti jo perinteeksi muodostuneen bussimatkan taloyhtiötapahtumaan Pasilaan. Muut koulutukset tarjottiin jäsenille webinaarimuodossa Uusimaan ja Kiinteistöliiton järjestäminä.

Jäsenet tilasivat Uusimaalta maksullisia toimeksiantoja 11 kappaletta.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan, epäitsenäiseen talousarvioon. Vuonna 2023 jäsenmaksuja korotettiin 2 %. Jäsenmaksukertymä oli 147 776 € (143 129), joka ei ihan tavoittanut budjetoitua 148 000 euroa (140 000).

Uusimaa keräsi Yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne Yhdistykselle, joka maksoi yhteensä 145 775 € (142 018) kaikista Uudeltamaalta saamista palveluista ja juoksevista kuluistaan.

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 2 001 € (1 098,30) euron ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.5. Hyvinkäällä. Kokouksessa käsiteltiin vain sääntöjen määräämät asiat. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallitukselle ei maksettu kokouspalkkioita, ohjelmasisältöinen kesäkokous järjestettiin elokuussa Turussa.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Mikkonen ja varapuheenjohtajana Harry Harjula.

Hallituksen muita jäseniä olivat: Esa Friman, Katariina Ilves, Esko Kauppinen, Cary Kilpinen (10.5. asti), Minna Näppä (10.5. lähtien), Hannu Niemenoja, Antti Niitynpää, Satu Hakkarainen ja Harri Turunen.

Taloushallinto ja tilintarkastajat

Yhdistyksen taloushallinnosta on vastannut Tilitoimisto Tommi Ranta. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Harri Suominen ja varatilintarkastajana Fredrik Vikström, molemmat BDO:sta.

Uusimaan henkilökunta

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli vuonna 2023 seuraava henkilökunta:

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä
Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä
Johdon assistentti Marja Tirronen
Jäsensihteeri Niina Majamaa
Jäsensihteeri Anne Suomi
Viestintä- ja palvelukoordinaattori   Ann-Mari Sandholm (9.6. asti)
Viestintäsuunnittelija Taira Sjöblom-Tallus (29.8. alkaen)
Johtava lakimies, VT Mia Pujals
Lakimies Maria Forsblom
Neuvontalakimies Ville Hopsu
Lakimies VT Niklas Lindberg
Lakimies Heidi Nordström (vanhempainvapaalla)
Lakimies Sanni Nuutinen
Lakimies Niklas Nygren
Lakimies VT Jonna Puolanto
Lakimies VT Katriina Sarekoski
Lakimies Simo Vihemäki
Tekninen kehityspäällikkö Jari Virta
Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen>
LVI-asiantuntija Janne Laksola

Paikallista lakineuvontaa Yhdistyksen jäsenille antoi asianajaja VT Anssi Saukkonen.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia palveluita Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (Yhdistys, Porvoo ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Yhdistyksestä puheenjohtaja Jarmo Mikkonen. Hän on myös ollut edustajana Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa. Kiinteistöliiton korjausrakentamis-toimikunnassa on istunut varapuheenjohtaja Harry Harjula ja isännöintitoimikunnassa puheenjohtaja Jarmo Mikkonen.

Hallitus 27.3.2024