fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2019

(Edellisen vuoden luvut ovat sulkeissa.)

Vuosi 2019 oli Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen (myöhemmin yhdistys) 49. toimintavuosi. Yhdistyksen käytännön toimintaa hoiti toiminnanjohtaja Marika Sipilä ja hänen apunaan viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa).

NÄKYVYYS

Yhdistys julkaisi alueellaan Uudenmaan Kiinteistöviesti -lehdestä kaksi numeroa. Lehden painosmäärä, jakelualueena myös Keski-Uusimaa, oli 6 000 kappaletta. Lehti lähetettiin yhdistyksen sekä Keski-Uusimaan jäsentalojen puheenjohtajille ja isännöitsijöille, sekä kyseisen alueen ei-jäsenyhtiöiden puheenjohtajille, tärkeimmille luottamushenkilöille ja kuntien virkamiehille.

Yhdistyksellä on ollut koko vuoden ajan kaksi kertaa kuukaudessa Kiinteistövinkki -palsta Hyvinkään ja Riihimäen Aamupostin Viikkouutisissa sekä Mäntsälän Uutisissa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi hyvin maltillisesti. Koko vuonna liittyi 9 (36) ja erosi 4 (6) taloyhtiötä, eli nettokasvu oli vain 5 (30) uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 663 (658).

Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 11 663 (11 363).

Jäsen- ja muut tilaisuudet

Yhdistys järjesti jäsenilleen perinteisen bussimatkan Taloyhtiötapahtumaan. Tämän lisäksi järjestettiin keväällä avoin turvallisuusilta Riihimäellä sekä loppuvuodesta jäsenilta Hyvinkäällä sähköisestä osakerekisteristä sekä muovinkeräyksestä. Jäsenet saivat lisäksi osallistua kaikkiin Uusimaan koulutustilaisuuksiin.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan, epäitsenäiseen talousarvioon. Vuonna 2019 jäsenmaksuja korotettiin 2 %. Jäsenmaksukertymäksi tuli 128 937 euroa (122 961), joka oli reilusti yli budjetoidun 120 000 euroa (118 000). Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne yhdistykselle, joka maksoi kulukorvauksena 123 658 euroa (128 937 jäsenmaksut – palautus yhteistoimintamaksun jälkeen 5 279) saamistaan palveluista.

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 5 254,55 euroa (2 358,95) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.4. Hyvinkäällä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi 16.4. lähtien Jarmo Mikkonen (31.12.2018 asti Pertti Selkälä) ja varapuheenjohtajana Marjatta Huikari.

Hallituksen muita jäseniä olivat: Virva Autio (16.4. lähtien) Esa Friman, Hilkka Göös (16.4. asti), Esko Kauppinen, Cary Kilpinen (16.4. lähtien), Marjatta Kuorikoski, Ari Mustonen, Jarmo Mikkonen, Hannu Niemenoja ja Erkki Pusa.

Taloushallinto ja tilintarkastajat

Yhdistyksen taloushallinnosta on vastannut Tilitoimisto Tommi Ranta. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT André Kumlander ja varatilintarkastajana KHT Hannele Korhonen, molemmat BDO:sta.

Henkilökunta

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2019 seuraava henkilökunta:

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä
Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä
Johdon assistentti Marja Tirronen
Jäsensihteeri Niina Majamaa
Viestintä- ja palvelukoordinaattori   Ann-Mari Sandholm
Lakimies VT Mia Pujals
Lakimies Simo Vihemäki
Lakimies Ville Hopsu
Lakimies Maria Forsblom
Lakimies Heidi Nordström
Vastaava lakimies VT Katriina Sarekoski
Lakimies VT Niklas Lindberg
Lakimies Sanni Nuutinen (marraskuusta)
LVI-asiantuntija Arto Kemppainen
Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen

 Paikallista lakineuvontaa antoi yhdistyksen jäsenille asianajaja VT Erkki Pusa Hyvinkäällä.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Porvoo ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Tom Siljamäki Finlands Svenska Fastighetsföreningenistä. Hän on myös edustanut yhteistoimintayhdistyksiä Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

 

Hallitus 3.3.2020

Hyvinkään – Riihimäen – Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry