fbpx

Juridiset asiantuntijapalvelut

Maksullisia asiantuntijapalveluitamme voivat käyttää jäsentaloyhtiön edustajat eli hallitus ja isännöitsijä. Palvelun käyttö  edellyttää voimassa olevaa jäsenyyttä. Jäsennumero kysytään puhelun alussa.

Lausuntojen ja muiden kirjallisten toimeksiantojen toimitusaika on noin 4 viikkoa. Heinä-elokuussa toimitusaikataulu on normaalia pidempi. Toimeksianto kannattaa siis tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin.

Kaikki toimeksiantotilaukset ja lisäkyselyt pyydämme toimittamaan osoitteeseen toimeksiannot[at]ukl.fi


Sähköpostilausunto

Sähköpostilausunto on hyvä vaihtoehto silloin, kun lakineuvonnasta halutaan lyhyeen ja suppeaan kysymykseen lyhyt kirjallinen vastaus nopeasti. Palvelun hinta on 170 euroa ja vastausaika on 5 arkipäivää.
Lisätietoa sähköpostilausunnosta >>


Juridinen lausunto

Jos taloyhtiö haluaa ongelmaan perustellun kirjallisen vastauksen, voidaan asiasta laatia kirjallinen lausunto. Juridinen lausunto on Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiesten näkemys siitä, kuinka taloyhtiösi ongelma lainsäädännön sekä tiedossa olevan oikeuskäytännön perusteella tulisi ratkaista tervettä järkeä unohtamatta. Toimeksianto perustuu toimeksiantajan antamiin tietoihin.
Lisätietoa juridisesta lausunnosta >>


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Taloyhtiö voi tilata myös yhtiöjärjestyksen muutoksen. Yhtiöjärjestysmuutokset ovat yksi kysytyimmistä palveluista asunto-osakeyhtiölain muutoksen jälkeen 1.7.2010.
Lisätietoa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta >>


Osakeantiasiakirjat

Jäsenenä voit tilata lakimieheltä osakeantiin liittyvät asiakirjat.

Taloyhtiön myydessä hallinnassaan olevan huoneiston, esimerkiksi entisen talonmiehen asunnon, on noudatettava osakeantia koskevia asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Laadimme toimeksiannosta osakeantimenettelyyn liittyvät seuraavat asiakirjat:

  • Hallituksen päätösehdotus
  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjan ote
  • Väliaikaistodistus
  • Merkintäsopimus (perussisältö)
  • Yhtiöjärjestyksen muutos

 


Muut toimeksiannot

Jäsenenä voit tilata lakimiehiltämme myös seuraavia toimeksiantoja:

  • Hyvityslaskelman laatiminen
  • Sopimuksen laatiminen
  • Sopimusten tulkinta
  • Yhtiöjärjestysmääräyksen tulkinta

 


Neuvottelu

Jos taloyhtiön edustajat tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa, voidaan lakimiehen tai teknisen asiantuntijan kanssa sopia neuvottelutapaaminen.

Neuvottelussa taloyhtiön ongelma käydään läpi suullisesti, ja asiantuntija pyrkii vastaamaan esitettyihin kysymyksiin sekä ratkaisemaan ongelman. Neuvottelu voidaan järjestää myös yhdessä lainopillisen ja teknisen asiantuntijan kanssa.
Lisätietoa neuvottelutapaamisesta >>


Kokouksiin osallistuminen

Asiantuntijamme ovat käytettävissä myös taloyhtiön kokouksissa. Lakimies voidaan tilata asiantuntijaksi tai yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Asiantuntijan roolissa lakimies on paikalla vastaamassa esitettyihin juridisiin kysymyksiin. Puheenjohtajana hän vastaa kokouksen teknisesti oikeasta ja lainmukaisesta sujumisesta. Teknistä asiantuntijaa voidaan tarvita esimerkiksi korjaus- ja saneeraushankkeissa.
Lisätietoa kokouksista >>


Info- ja koulutustilaisuudet

Taloyhtiössä voi tulla tarve jakaa tietoa osakkeenomistajille ja asukkaille varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella. Tällöin taloyhtiössä voidaan järjestää infotilaisuus tai koulutustilaisuus. Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies ja tekninen asiantuntija voidaan pyytää alustamaan käsiteltävää aihetta sekä vastaamaan esille nousseisiin kysymyksiin.  Heidät voidaan myös tilata kouluttajiksi erikseen järjestettävän tilaisuuteen.
Lisätietoa info- ja koulutustilaisuuksista >>