fbpx

Medlemsavgifter

Medlemsavgift 2020

Husbolaget betalar årligen en medlemsavgift som baserar sig på bolagets kubikvolym. Redan ett samtal till telefonrådgivningen kan lätt motsvara årets avgift.

I medlemsavgiften ingår en årsprenumeration på fastighetstidningen Suomen Kiinteistölehti. Tilläggsnumren får man på ett mycket förmånligt pris 25 €.

Bli medlem resten av året för halva priset!

Medlemsfastighetens volym i kubikmeter (m3)  Medlemsavgit, euro
1 – 2 500 140,-
2 501 – 5 000 163,-
5 001 – 7 500 194,-
7 501 – 10 000 222,-
10 001 – 12 500 251,-
12 501 – 15 000 280,-
15 001 – 17 500 302,-
17 501 – 20 000 320,-
20 001 – 22 500 337,-
22 501 – 25 000 363,-
25 001 – 27 500 381,-
27 501 – 30 000 395,-
30 001 – 32 500 413,-
32 501 – 35 000 429,-
35 001 – 37 500 442,-
37 501 – 40 000 459,-
40 001 – 45 000 519,-
45 001 – 50 000 560,-
50 001 – 55 000 582,-
55 001 – 60 000 602,-
60 001 – 65 000 631,-
65 001 – 70 000 670,-
70 001 – 75 000 692,-
75 001 – 80 000 717,-
80 001 – 85 000 737,-
85 001 – 90 000 763,-
90 001 – 95 000 779,-
95 001 – 100 000 803,-
100 000 – 120 000 890,-
120 001 – 140 000 975,-
140 001 – 160 000 1062,-
160 001 – 180 000 1148,-
180 001 – 200 000 1234,-
200 001 – 240 000 1340,-
240 001 – 280 000 1447,-
280 001 – 320 000 1553,-
320 001 – 360 000 1659,-
360 001 – 400 000 1764,-
400 001 – 450 000 1872,-
450 001 – 500 000 1978,-