fbpx

Medlemsavgifter

Medlemsavgift 2021

Husbolaget betalar årligen en medlemsavgift som baserar sig på bolagets kubikvolym. Redan ett samtal till telefonrådgivningen kan lätt motsvara årets avgift.

I medlemsavgiften ingår en årsprenumeration på fastighetstidningen Suomen Kiinteistölehti.

Medlemsfastighetens volym i kubikmeter (m3)  Medlemsavgit, euro
1 – 2 500 143,-
2 501 – 5 000 166,-
5 001 – 7 500 198,-
7 501 – 10 000 226,-
10 001 – 12 500 256,-
12 501 – 15 000 286,-
15 001 – 17 500 308,-
17 501 – 20 000 326,-
20 001 – 22 500 344,-
22 501 – 25 000 370,-
25 001 – 27 500 389,-
27 501 – 30 000 403,-
30 001 – 32 500 421,-
32 501 – 35 000 438,-
35 001 – 37 500 451,-
37 501 – 40 000 468,-
40 001 – 45 000 529,-
45 001 – 50 000 571,-
50 001 – 55 000 594,-
55 001 – 60 000 614,-
60 001 – 65 000 644,-
65 001 – 70 000 683,-
70 001 – 75 000 706,-
75 001 – 80 000 731,-
80 001 – 85 000 752,-
85 001 – 90 000 778,-
90 001 – 95 000 795,-
95 001 – 100 000 819,-
100 000 – 120 000 908,-
120 001 – 140 000 995,-
140 001 – 160 000 1083,-
160 001 – 180 000 1171,-
180 001 – 200 000 1259,-
200 001 – 240 000 1367,-
240 001 – 280 000 1476,-
280 001 – 320 000 1584,-
320 001 – 360 000 1692,-
360 001 – 400 000 1799,-
400 001 – 450 000 1909,-
450 001 – 500 000 2018,-