Medlemsavgifter

Medlemsavgift 2017

Husbolaget betalar årligen en medlemsavgift som baserar sig på bolagets kubikvolym. Redan ett samtal till telefonrådgivningen kan lätt motsvara årets avgift.

I medlemsavgiften ingår en årsprenumeration på fastighetstidningen Suomen Kiinteistölehti. Tilläggsnumren får man på ett mycket förmånligt pris 25 €.

Medlemsfastighetens volym i kubikmeter (m3) Medlemsavgit, euro
1 – 2 500 130,-
2 501 – 5 000 154,-
5 001 – 7 500 185,-
7 501 – 10 000 210,-
10 001 – 12 500 236,-
12 501 – 15 000 265,-
15 001 – 17 500 284,-
17 501 – 20 000 302,-
20 001 – 22 500 319,-
22 501 – 25 000 342,-
25 001 – 27 500 360,-
27 501 – 30 000 374,-
30 001 – 32 500 389,-
32 501 – 35 000 405,-
35 001 – 37 500 418,-
37 501 – 40 000 432,-
40 001 – 45 000 491,-
45 001 – 50 000 527,-
50 001 – 55 000 549,-
55 001 – 60 000 569,-
60 001 – 65 000 595,-
65 001 – 70 000 631,-
70 001 – 75 000 653,-
75 001 – 80 000 675,-
80 001 – 85 000 694,-
85 001 – 90 000 721,-
90 001 – 95 000 734,-
95 001 – 100 000 758,-
100 000 – 120 000 839,-
120 001 – 140 000 921,-
140 001 – 160 000 1002,-
160 001 – 180 000 1082,-
180 001 – 200 000 1165,-
200 001 – 240 000 1265,-
240 001 – 280 000 1366,-
280 001 – 320 000 1466,-
320 001 – 360 000 1566,-
360 001 – 400 000 1665,-
400 001 – 450 000 1767,-
450 001 – 500 000 1867,-