Medlemsavgifter

Medlemsavgift 2019

Husbolaget betalar årligen en medlemsavgift som baserar sig på bolagets kubikvolym. Redan ett samtal till telefonrådgivningen kan lätt motsvara årets avgift.

I medlemsavgiften ingår en årsprenumeration på fastighetstidningen Suomen Kiinteistölehti. Tilläggsnumren får man på ett mycket förmånligt pris 25 €.

 

Medlemsfastighetens volym i kubikmeter (m3)  Medlemsavgit, euro
1 – 2 500 136,-
2 501 – 5 000 160,-
5 001 – 7 500 191,-
7 501 – 10 000 218,-
10 001 – 12 500 246,-
12 501 – 15 000 275,-
15 001 – 17 500 296,-
17 501 – 20 000 314,-
20 001 – 22 500 331,-
22 501 – 25 000 356,-
25 001 – 27 500 374,-
27 501 – 30 000 388,-
30 001 – 32 500 405,-
32 501 – 35 000 421,-
35 001 – 37 500 434,-
37 501 – 40 000 450,-
40 001 – 45 000 510,-
45 001 – 50 000 549,-
50 001 – 55 000 571,-
55 001 – 60 000 591,-
60 001 – 65 000 619,-
65 001 – 70 000 657,-
70 001 – 75 000 679,-
75 001 – 80 000 703,-
80 001 – 85 000 722,-
85 001 – 90 000 749,-
90 001 – 95 000 764,-
95 001 – 100 000 788,-
100 000 – 120 000 873,-
120 001 – 140 000 957,-
140 001 – 160 000 1042,-
160 001 – 180 000 1126,-
180 001 – 200 000 1211,-
200 001 – 240 000 1315,-
240 001 – 280 000 1420,-
280 001 – 320 000 1524,-
320 001 – 360 000 1628,-
360 001 – 400 000 1731,-
400 001 – 450 000 1837,-
450 001 – 500 000 1941,-