fbpx

Medlemsavgifter

MEDLEMSAVGIFT 2024

Husbolaget betalar årligen en medlemsavgift som baserar sig på bolagets kubikvolym. Redan ett samtal till telefonrådgivningen kan lätt motsvara årets avgift.

I medlemsavgiften ingår en årsprenumeration på fastighetstidningen Suomen Kiinteistölehti.

Medlemsfastighetens volym i kubikmeter (m3)  Medlemsavgift, euro
1 – 2 500 149 €
2 501 – 5 000 172 €
5 001 – 7 500 206 €
7 501 – 10 000 236 €
10 001 – 12 500 266 €
12 501 – 15 000 298 €
15 001 – 17 500 320 €
17 501 – 20 000 340 €
20 001 – 22 500 358 €
22 501 – 25 000 385 €
25 001 – 27 500 405 €
27 501 – 30 000 419 €
30 001 – 32 500 438 €
32 501 – 35 000 456 €
35 001 – 37 500 469 €
37 501 – 40 000 487 €
40 001 – 45 000 551 €
45 001 – 50 000 594 €
50 001 – 55 000 618 €
55 001 – 60 000 639 €
60 001 – 65 000 670 €
65 001 – 70 000 711 €
70 001 – 75 000 734 €
75 001 – 80 000 761 €
80 001 – 85 000 782 €
85 001 – 90 000 810 €
90 001 – 95 000 827 €
95 001 – 100 000 852 €
100 000 – 120 000 945 €
120 001 – 140 000 1035 €
140 001 – 160 000 1127 €
160 001 – 180 000 1218 €
180 001 – 200 000 1310 €
200 001 – 240 000 1422 €
240 001 – 280 000 1536 €
280 001 – 320 000 1648 €
320 001 – 360 000 1761 €
360 001 – 400 000 1872 €
400 001 – 450 000 1986 €
450 001 – 500 000 2099 €