Rådgivning

OM MEDLEMSRÅDGIVNING

Föreningens gratis telefonrådgivning ger sakkunnig hjälp i alla fastighetsfrågor. Per epost kan vi tyvärr inte svara på frågorna. Service förutsätter medlemsnummer.

Rådgivningstider samt kontaktuppgifter
På svenska

Juridisk tel. 09 1667 6333
Mån., tis., tors. kl. 9.00 – 15.00 samt ons. och fre. kl. 10.00 – 15.00
Niklas Lindberg

Teknisk rådgivning
Teknisk rådgivning erbjuds medlemsbolagen genom att lämna ringbud >>

På finska

Juridisk rådgivning tel. 09 1667 6333
Mån., tis., tors. kl. 9.00 – 15.00 samt ons. och fre. kl. 10.00 – 15.00
Maria Forsblom, Ville Hopsu, Mia Pujals, Katriina Sarekoski, Simo Vihemäki, Heidi Nordström

Teknist rådgivning på finska mån, tis, tors, fre 9.00 – 15.00, ons 10.00 – 15.00
Byggnadsteknik, Jari Hännikäinen, 09 1667 6 333
VVS-teknik, Arto Kemppainen, 040 136 5785

 

Energifrågor tel. 09 1667 6761 (Fastighetsförbundet)
Mån. – fre. kl. 9.00 – 15.00

Ekonomi samt skattefrågor tel. 09 1667 6369
Mån. – tors. klo 13.00 – 16.00
Juho Järvinen (Fastighetsförbundet), Tapio Tikkanen (Kirjurituote Oy)

Om svenskspråkig rådgivning inte är användbar kan man kontakta verksamhetsledare Marika Sipilä i alla frågor. Vi kan tyvärr inte ge svar per epost.