fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2018          (edellisen vuoden lukemat ovat sulkeissa)

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 112. toimintavuosi. Yhdistyksen käytännön toimintaa hoiti alku- ja loppuvuonna toiminnanjohtaja Marika Sipilä ja hänen vuorotteluvapaan aikana (huhti-lokakuu) yhdistyksen hallitus sekä viestintä- ja palvelukoordinaattori Elsa Kaijala ja loppuvuodesta hänen seuraaja Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa).

JÄSENISTÖ

Yhdistys on tavoitellut maltillista jäsenmäärän kasvua, joka toteutui odotettua paremmin. Yhdistykseen liittyi 15 (17) uutta jäsentä ja erosi 4 (3). Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 310. Kaikille liittyneille taloyhtiöiden puheenjohtajille Kiinteistöliitto antoi liittymislahjana sähköisen Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirjan. Koko Uusimaan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 11 363 (11 084).

Jäsentilaisuudet

Yhdistys järjesti Porvoossa keväällä avoimen koulutusillan kunnossapitovastuista sekä marraskuussa aiheina julkisivut ja päätöksenteko taloyhtiössä. Jäsenet saivat myös osallistua kaikkiin Uusimaan noin 20 koulutustilaisuuteen.

NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN

 Yhdistys on saanut näkyvyyttä vuosittaisen korjausrakentamiskilpailun kautta. Yhteistyö Uusimaa -lehden kanssa on jatkunut kahdesti kuussa Kiinteistövinkki-palstan muodossa. Sen yhteydessä on myös ollut kiinteistöalan toimijoiden mainoslaatikko. Palsta ilmestyy myös Sipoon Sanomissa.

Korjausrakentamiskilpailu

Yhdistys järjesti jo yhdeksännentoista kerran korjausrakentamiskilpailun. Sen tarkoituksena on edistää suunnitelmallista kunnossapitoa. Voittajaksi julistettiin Asunto Oy Wittenberginkatu 32 ja kunnia-maininnan sai Fastighets Ab Centrumgården i Borgå – Kiinteistö Oy Porvoon Keskustalo.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan, yhteistyösopimukseen perustuvaan epäitsenäiseen talousarvioon. Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne sitten yhdistykselle, joka maksoi Uudellemaalle kulukorvausta 59 971 € (57 014) saamistaan palveluista.

Vuonna 2018 jäsenmaksuja korotettiin 2 %. Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 60 952 € (58 202), joka oli reilusti yli budjetoidun 60 000 euron (56 000).

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 975,95 euron (1 187,69) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Yhdistyksellä on ollut talletus Myrskylän Säästöpankissa.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä tehtiin sääntöjen kokonaisuudistus.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Olavi Kailari ja varapuheenjohtajana Mika Vuori.

Hallitus koostui seuraavista henkilöistä: Pär Björnström, Ari-Pekka Eerola, Milla Elomaa, Juhani Hakkola, Jan Klemets, Kai Nilsson, Teppo Riski, Dan Tallberg.

 Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa.

Toiminnantarkastajat ja taloushallinto

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Mika Rainer Gustavson ja Pia Rauvanto, heidän varalla Carl-Johan Fröberg ja Ulf Backman.

Yhdistyksen kirjanpito on hoidettu Porvoon Yrityslaskenta Oy:ssä.

Henkilökunta

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2018 seuraava henkilökunta:

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä                                  Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä

Johdon assistentti Marja Tirronen                                  Otto Lotsari (9.4. alkaen)

Viestintä- ja palvelukoordinaattori Elsa Kaijala (1.1.-30.9.) Ann-Mari Sandholm (19.9. alkaen)

Jäsensihteeri Ritva Erbismann (30.10. asti) Niina Majamaa (17.10. alkaen)

Lakimies VT Mia Pujals                                                Lakimies Simo Vihemäki

Lakimies Kirsi Ruutu (20.8. asti)                                   Lakimies Ville Hopsu (3.9. alkaen)

Lakimies Maria Forsblom                                              Lakimies Heidi Vitikainen

Lakimies Katriina Sarekoski                                          Lakimies Tiia Tukiainen (13.6. asti)

Lakimies Niklas Lindberg (3.9. alkaen)

LVI-asiantuntija Arto Kemppainen                               Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen

 Paikallista lakineuvontaa antoi yhdistyksen asiamiehenä puheenjohtaja, asianajaja Olavi Kailari Porvoossa.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen Suomen Kirjurituote Oy:stä sekä Juho Järvinen Kiinteistöliitosta. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän ja Finlands Svenska) on yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Tom Siljamäki Finlands Svenska Fastighetsföreningenistä. Hän on myös edustanut yhteistoimintayhdistyksiä Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

Porvoon Kiinteistöyhdistys – Borgå Fastighetsförening ry

Hallitus 21.2.2019