fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2019         (edellisen vuoden lukemat ovat sulkeissa)

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 113. toimintavuosi. Yhdistyksen käytännön toimintaa hoiti toiminnanjohtaja Marika Sipilä, apunaan viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa), jonka henkilökuntaan myös edellä mainitut kuuluvat.

JÄSENISTÖ

Yhdistys tavoitteli maltillista jäsenmäärän kasvua, joka toteutui hyvin. Yhdistykseen liittyi 8 (15) uutta jäsentä ja erosi 2 (4). Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 315.

Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 11 663 (11 363).

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarjottiin seuraavia palveluita: puhelinneuvonta (laki, tekniikka, talous ja verotus), uutiskirjeet, Suomen Kiinteistölehti, koulutustilaisuudet sekä muut jäsenpalvelut (jäsensivut, erilaisia tutkimustuloksia, maksullisia toimeksiantoja) ja jäsenedut.

Jäsenyyteen sisältyvissä palveluissa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia. Yhdistys järjesti keväällä Loviisassa vuosikokouksen jälkeen jäsenillan sähköisestä osakerekisteristä ja Porvoossa syksyllä avoimen koulutusillan sähköautoista, sähköisestä osakerekisteristä sekä jätelajittelusta. Jäsenet saivat myös osallistua kaikkiin Uusimaan lähes 20 koulutustilaisuuteen.

NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN

Yhteistyö Uusimaa -lehden kanssa on jatkunut kahdesti kuussa Kiinteistövinkki-palstan muodossa. Sen yhteydessä on myös ollut kiinteistöalan toimijoiden mainoslaatikko. Juttuja on lähetetty myös Sipoon ja Loviisan Sanomiin.  Yhdistys sai paikallista näkyvyyttä vuosittaisen korjausrakentamiskilpailun kautta.

Korjausrakentamiskilpailu

Yhdistyksen järjestämä korjausrakentamiskilpailu oli jo kahdeskymmenes. Kilpailulla on haluttu tuoda esiin kiinteistöjä, joissa noudatetaan suunnitelmallista kunnossapitoa. Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Åker-Blom palkitsi voittajina Porvoosta Asunto Oy Porvoonportin ja Loviisasta Bostads Ab Karlskronabulevarden i Lovisa.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan ja yhteistyösopimukseen perustuvaan epäitsenäiseen talousarvioon. Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne sitten yhdistykselle, joka maksoi Uudellemaalle kulukorvausta 61 632 € (59 971) saamistaan palveluista.

Vuonna 2019 korotettiin jäsenmaksuja 2 %. Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 62 945 € (60 952), joka ylitti hieman budjetoidun 62 000 euroa (60 000).

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 1 278,55 € (975,95) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Yhdistyksellä on ollut vuosittain uusittava talletus Myrskylän Säästöpankissa.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen kokous pidettiin 21.5.2019 ja siinä käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Olavi Kailari ja varapuheenjohtajana Mika Vuori. Hallitus koostui seuraavista henkilöistä: Pär Björnström, Ari-Pekka Eerola, Milla Elomaa, Juhani Hakkola (21.5. asti), Jan Klemets, Kai Nilsson, Kirsti Nuotio (21.5. lähtien), Teppo Riski ja Dan Tallberg.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa.

Toiminnantarkastajat ja taloushallinto

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Mika Rainer Gustavson ja Pia Rauvanto, heidän varallaan Carl-Johan Fröberg ja Ulf Backman.

Yhdistyksen kirjanpito hoidetaan Porvoon Yrityslaskenta Oy:ssä.

Henkilökunta

Yhdistyksen palveluja tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2019 seuraavat työntekijät

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä                                  Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä

Johdon assistentti Marja Tirronen                                  Jäsensihteeri Niina Majamaa

Viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm

Neuvontalakimies Ville Hopsu                                      Neuvontalakimies Maria Forsblom

Lakimies VT Niklas Lindberg                                       Lakimies Heidi Nordström

Lakimies Sanni Nuutinen (11/19 lähtien)                     Vanhempi lakimies VT Mia Pujals

Vastaava lakimies VT Katriina Sarekoski                     Lakimies Simo Vihemäki

LVI-asiantuntija Arto Kemppainen                               Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen

 Paikallisesti lakineuvontaa antoi yhdistyksen puheenjohtaja, asianajaja Olavi Kailari.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Suomen Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia muita palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Yhteistoimintayhdistyksiä on yhteisen sopimuksen perusteella (yhdistys, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän ja Finlands Svenska) Uusimaan hallituksessa edustanut Tom Siljamäki Finlands Svenska Fastighetsföreningenistä. Edustus on ollut myös Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

Porvoon Kiinteistöyhdistys – Borgå Fastighetsförening ry

Hallitus 22.4.2020