fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2021         (edellisen vuoden lukemat ovat sulkeissa)

Vuosi 2021 oli Porvoon Kiinteistöyhdistyksen 115. toimintavuosi. Vuosi tullaan edellisen vuoden tapaan muistamaan koronapandemiavuotena, ei normaalina toimintavuotena. Yhdistyksen toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Marika Sipilä ja apunaan viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa), jonka henkilökuntaan myös edellä mainitut kuuluvat.

Yhdistys liittyi jäseneksi Porvoon elävä keskusta ry:hyn, jossa yhdistys on ollut edustettuna hallituksessa jo pidemmän aikaa.

JÄSENISTÖ

Yhdistys tavoitteli maltillista jäsenmäärän kasvua, joka toteutui. Yhdistykseen liittyi 9 (10) uutta jäsentä ja erosi 6 (1). Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 327 (324).
Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä ylsi vuoden lopussa 12 322 (11 990) jäseneen.

Jäsenpalvelut ja tilaisuudet

Yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarjottiin seuraavia palveluita: puhelinneuvonta (laki, tekniikka, talous ja verotus), uutiskirjeet, Suomen Kiinteistölehti sekä muut jäsenpalvelut (jäsensivut, erilaisia tutkimustuloksia, maksullisia toimeksiantoja) ja jäsenedut.

Koko vuoden kaikki koulutukset tarjottiin jäsenille vain webinaarimuodossa. Yhdistys ei järjestänyt omia koulutuksia, koska Uusimaa ja Kiinteistöliitto tarjosivat yhdistyksen jäsenille mittavan määrän koulutusmahdollisuuksia.

NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN

Yhteistyö Uusimaa -lehden kanssa on jatkunut kahdesti kuussa Kiinteistövinkki-palstan muodossa. Sen yhteydessä on myös ollut kiinteistöalan toimijoiden mainoslaatikko. Lisäksi yhdistyksen sähköinen bannerimainos on ollut Uusimaa -lehden verkkosivuilla. Vinkkijuttuja on lähetetty ja julkaistu myös Sipoon ja Loviisan Sanomiin.  Yhdistys sai paikallista näkyvyyttä vuosittaisen korjausrakentamiskilpailun kautta.

Korjausrakentamiskilpailu

Yhdistyksen korjausrakentamiskilpailu järjestettiin jo 22. kerran. Kilpailulla on haluttu tuoda esiin kiinteistöjä, joissa noudatetaan suunnitelmallista kunnossapitoa. Vuoden voittajat olivat Porvoon Vuokra-asunnot Oy – Suolaketie 7 sekä Loviisassa Asunto Oy Gemini Bostads Ab, Kuningattarenkatu 38-40. Kilpailuun osallistui 17 kohdetta.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan ja yhteistyösopimukseen perustuvaan epäitsenäiseen talousarvioon. Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne sitten yhdistykselle, joka maksoi Uudellemaalle 64 841 € (66 600) saamistaan palveluista.

Vuonna 2020 korotettiin jäsenmaksuja 2 %. Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 66 841 (64 844) euroa, joka ylitti hieman budjetoidun 66 000 (64 500) euron.

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 1 891,73 euroa (1 856,95) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Yhdistyksellä on ollut vuosittain uusittava talletus Myrskylän Säästöpankissa.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen kokous pidettiin 17.6. hybridikokouksena. Kokouksessa käsiteltiin vain sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Olavi Kailari ja varapuheenjohtajana Mika Vuori. Hallitus koostui seuraavista henkilöistä: Pär Björnström, Ari-Pekka Eerola, Toivo Hämäläinen, Jan Klemets, Kai Nilsson, Kirsti Nuotio, Teppo Riski ja Dan Tallberg.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä (4) kertaa ja kaikki paitsi järjestäytymiskokous pidettiin etäkokouksina.

Toiminnantarkastajat ja taloushallinto

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Carola Gustafsson ja Pia Rauvanto, heidän varallaan Carl-Johan Fröberg ja Matti Nurminen.

Yhdistyksen kirjanpito on hoidettu Porvoon Yrityslaskenta Oy:ssä.

Henkilökunta

Yhdistyksen palveluja tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2021 seuraavat työntekijät

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä                                  Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä

Johdon assistentti Marja Tirronen                                  Jäsensihteeri Niina Majamaa

Viestintä- ja palvelukoord. Ann-Mari Sandholm          Jäsensihteeri Anne Suomi (4/2021 alkaen)

Neuvontalakimies Ville Hopsu                                      Lakimies Maria Forsblom

Lakimies VT Niklas Lindberg                                       Lakimies Heidi Nordström (hoitovapaalla)

Lakimies Sanni Nuutinen                                              Vanhempi lakimies VT Mia Pujals

Vastaava lakimies VT Katriina Sarekoski                     Lakimies Simo Vihemäki

Lakimies Jonna Puolanto (1.9. alkaen)                          LVI-asiantuntija Arto Kemppainen

Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen                             Tekninen kehityspäällikkö Jari Virta

 Paikallisesti lakineuvontaa antoi yhdistyksen puheenjohtaja, asianajaja Olavi Kailari.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Suomen Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia muita palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut puheenjohtaja Olavi Kailari. Hän on myös ollut edustajana Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

Porvoon Kiinteistöyhdistys – Borgå Fastighetsförening ry

Hallitus 10.3.2022