fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2023 (edellisen vuoden luvut sulkeissa)

YLEISTÄ

Vuosi 2023 oli Porvoon Kiinteistöyhdistyksen (myöhemmin yhdistys) 117. toimintavuosi. Tämä vuosi tullaan edelleen muistamaan Venäjän sodasta Ukrainassa, mutta myös korkojen jyrkästä noususta sekä kiinteistöalan taloushaasteista.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Marika Sipilä oikeana kätenään jäsensihteeri Anne Suomi. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa), jonka henkilökuntaan edellä mainitut kuuluvat.  Alueellinen puheenjohtajaklubi perustettiin keväällä. Klubia johtaa yhdistyksen hallituksesta Kirsti Nuotio.

JÄSENISTÖ

Yhdistys tavoitteena oli edelleen jäsenmäärän kasvattaminen, joka valitettavasti ei toteutunut tänä vuonna. Yhdistykseen liittyi 6 (7) uutta jäsentä ja erosi 8 (2). Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 330 (332). Koko Uudenmaan palvelualueen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 12 905 (12 644) jäsentä.

JÄSENPALVELUT JA TILAISUUDET

Yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarjottiin seuraavia palveluita: puhelinneuvonta (laki, tekniikka, energia, talous ja verotus), uutiskirjeet, Suomen Kiinteistölehti/Kiinteistölehti Uusimaa sekä muita jäsenpalveluita (jäsensivut, tutkimustuloksia, maksullisia toimeksiantoja) ja jäsenetuja.

Yhdistys järjesti maaliskuussa ja marraskuussa lähikoulutustilaisuudet (aiheina energiaremontit, yhtiökokoukset, turvallisuus ja valvonta). Muut koulutukset tarjottiin jäsenille webinaarimuodossa Uusimaan ja Kiinteistöliiton järjestäminä.

NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN

 Yhteistyö Uusimaa -lehden kanssa on jatkunut kahdesti kuussa Kiinteistövinkki-palstan muodossa. Sen yhteydessä on myös ollut kiinteistöalan toimijoiden mainoslaatikko ja yhdistyksellä sähköinen bannerimainos Uusimaa -lehden verkkosivuilla. Vinkkejä on julkaistu myös Sipoon ja Loviisan Sanomissa.  Näiden lisäksi yhdistys aloitti kerran kuussa julkaisemaan Taloyhtiövinkkiä Itäväylä-lehdessä.

Yhdistys sai paikallista näkyvyyttä vuosittaisen korjausrakentamiskilpailun kautta. Yhdistyksellä oli huhtikuun RAKSA Porvoo -messuilla oma osasto, jossa hallituksen jäsenet päivystivät. Lisäksi puheenjohtaja esiintyi tietoiskulavalla. Jatkossa yhdistys ei osallistu messuille, ellei jotain erityistä kohderyhmän osalta ilmene. Yhdistys on jäsenenä Porvoon Elävä Keskusta -yhdistyksessä.

KORJAUSRAKENTAMISKILPAILU

Yhdistyksen korjausrakentamiskilpailu järjestettiin jo 24. kerran. Kilpailulla on haluttu tuoda esiin kiinteistöjä, joissa noudatetaan suunnitelmallista kunnossapitoa. Vuoden voittajat olivat Nikkilän Suursuontie Sipoosta sekä Loviisan Degerbynkatu 15. Kilpailuun osallistui 15 kohdetta.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan ja yhteistyösopimukseen perustuvaan, epäitsenäiseen talousarvioon. Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne sitten yhdistykselle, joka maksoi Uudellemaalle 69 786 euroa (70 142) saamistaan palveluista.

Vuonna 2023 korotettiin jäsenmaksuja 2 %. Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 72 533 euroa (71 217), joka ylitti budjetoidun 70 000 euron (68 000).

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 2 806,76 euroa (944,38) ylijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen kokous pidettiin 13.6. Porvoossa. Kokouksessa käsiteltiin vain sääntöjen määräämät asiat. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallitukselle ei maksettu kokouspalkkioita.

HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana toimi Olavi Kailari ja varapuheenjohtajana Mika Vuori.

Hallituksen jäsenet olivat: Pär Björnström, Ari-Pekka Eerola, Toivo Hämäläinen, Jan Klemets, Kai Nilsson, Kirsti Nuotio, Teppo Riski ja Dan Tallberg.

TOIMINNANTARKASTAJAT JA TALOUSHALLINTO

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Jukka Hanni ja Esko Kuisma, heidän varallaan Carl-Johan Fröberg ja Matti Nurminen. Yhdistyksen kirjanpito on hoidettu Porvoon Yrityslaskenta Oy:ssä.

UUSIMAAN HENKILÖKUNTA

Yhdistyksen palvelut tuottaneen Uusimaan toimistossa oli vuonna 2023 seuraava henkilökunta:

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä
Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä
Johdon assistentti Marja Tirronen
Jäsensihteeri Niina Majamaa
Jäsensihteeri Anne Suomi
Viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm (9.6. asti)
Viestintäsuunnittelija Taira Sjöblom-Tallus (29.8. lähtien)
Lakimies Maria Forsblom
Neuvontalakimies Ville Hopsu
Lakimies VT Niklas Lindberg
Lakimies Sanni Nuutinen
Lakimies Niklas Nygren
Johtava lakimies VT Mia Pujals
Lakimies VT Jonna Puolanto
Lakimies VT Katriina Sarekoski
Lakimies Simo Vihemäki
LVI-asiantuntija Janne Laksola
Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen
Tekninen kehityspäällikkö Jari Virta

Paikallisesti lakineuvontaa antoi yhdistyksen puheenjohtaja, asianajaja Olavi Kailari.  Talous- ja veroneuvontaa antoivat ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia muita palveluita Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

EDUSTUKSET

Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Mikkonen. Hän on myös ollut edustajana Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnassa on istunut Kirsti Nuotio.

Porvoon Kiinteistöyhdistys – Borgå Fastighetsförening ry

Hallitus 19.4.2024