fbpx

Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2020         (edellisen vuoden lukemat ovat sulkeissa)

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 114. toimintavuosi. Vuosi tullaan valitettavasti muistamaan paremmin koronapandemiavuotena, kuin normaalina toimintavuotena. Yhdistyksen toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja Marika Sipilä ja hänen oikeana kätenään viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm. Jäsenpalvelut tuotettiin pääosin yhteistoimintasopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Uusimaalta (myöhemmin Uusimaa), jonka henkilökuntaan myös edellä mainitut kuuluvat.

JÄSENISTÖ

Yhdistys tavoitteli maltillista jäsenmäärän kasvua, joka toteutui paremmin kuin hyvin. Yhdistykseen liittyi 11 (8) uutta jäsentä ja erosi vain 1 (2). Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 325 (315). Koko Uudenmaan palvelukeskuksen jäsenmäärä ylsi vuoden lopussa 11 995 (11 663) jäseneen.

Jäsenpalvelut ja tilaisuudet

Yhdistyksen jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille tarjottiin seuraavia palveluita: puhelinneuvonta (laki, tekniikka, talous ja verotus), uutiskirjeet, Suomen Kiinteistölehti sekä muut jäsenpalvelut (jäsensivut, erilaisia tutkimustuloksia, maksullisia toimeksiantoja) ja jäsenedut.

Keväästä eteenpäin siirryttiin koulutuksissa vain webinaarimuotoiseen toteutustapaan. Näitä kevään yhtiökokousaiheiden jälkeen järjestettiin monesta eri ajankohtaisesta aiheesta Uusimaan ja Kiinteistöliiton voimin. Koulutuksiin olivat kaikki yhdistyksen jäsenet tervetulleita. Yhdistys ehti ennen maaliskuussa alkanutta poikkeustilaa järjestää yhden koulutustilaisuuden asumisen energiasta yhdessä Rambollin, Porvoon Energia ja kaupungin kanssa.

NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN

Yhteistyö Uusimaa -lehden kanssa on jatkunut kahdesti kuussa Kiinteistövinkki-palstan muodossa. Sen yhteydessä on myös ollut kiinteistöalan toimijoiden mainoslaatikko. Lisäksi yhdistyksen sähköinen bannerimainos on ollut Uusimaa -lehden verkkosivuilla. Vinkkijuttuja on lähetetty ja julkaistu myös Sipoon ja Loviisan Sanomiin.  Yhdistys sai paikallista näkyvyyttä vuosittaisen korjausrakentamiskilpailun kautta.

Korjausrakentamiskilpailu

Yhdistyksen korjausrakentamiskilpailu järjestettiin jo 21. kerran. Kilpailulla on haluttu tuoda esiin kiinteistöjä, joissa noudatetaan suunnitelmallista kunnossapitoa. Vuoden voittajat olivat Asunto Oy Porvoon Hansatie 2 ja Bostads Ab Lovisa Spartornet sekä kunniamaininnan sai Kiinteistö Oy Porvoon Piispankatu 19.

TALOUS

Yhdistyksen talous on perustunut vuosikokouksen vahvistamaan ja yhteistyösopimukseen perustuvaan epäitsenäiseen talousarvioon. Uusimaa peri yhdistyksen jäsenmaksut ja tilitti ne sitten yhdistykselle, joka maksoi Uudellemaalle kulukorvausta  66 600 € (61 632)  saamistaan palveluista.

Vuonna 2020 korotettiin jäsenmaksuja 2 %. Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 64 844 euroa (62 945), joka ylitti hieman budjetoidun 64 500 (62 000) euron.

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 1 856,95 € (1 278,55) alijäämää, jonka hallitus esittää siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Yhdistyksellä on ollut vuosittain uusittava talletus Myrskylän Säästöpankissa.

HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen kokous siirrettiin pandemian johdosta syksylle ja pidettiin 30.9. Kokouksessa käsiteltiin vain sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Olavi Kailari ja varapuheenjohtajana Mika Vuori. Hallitus koostui seuraavista henkilöistä: Pär Björnström, Ari-Pekka Eerola, Toivo Hämäläinen (30.9. lähtien), Milla Elomaa (30.9. asti), Jan Klemets, Kai Nilsson, Kirsti Nuotio, Teppo Riski ja Dan Tallberg.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana vain 2 kertaa

Toiminnantarkastajat ja taloushallinto

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Carola Gustafsson ja Pia Rauvanto, heidän varallaan Carl-Johan Fröberg ja Matti Nurminen.

Yhdistyksen kirjanpito on hoidettu Porvoon Yrityslaskenta Oy:ssä.

Henkilökunta

Yhdistyksen palveluja tuottaneen Uusimaan toimistossa oli 2020 seuraavat työntekijät

Toiminnanjohtaja Mika Heikkilä                                  Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä

Johdon assistentti Marja Tirronen                                  Jäsensihteeri Niina Majamaa

Viestintä- ja palvelukoordinaattori Ann-Mari Sandholm

Neuvontalakimies Ville Hopsu                                      Lakimies Maria Forsblom

Lakimies VT Niklas Lindberg                                       Lakimies Heidi Nordström (hoitovapaalla)

Lakimies Sanni Nuutinen                                              Vanhempi lakimies VT Mia Pujals

Vastaava lakimies VT Katriina Sarekoski                     Lakimies Simo Vihemäki

Lakimies Riikka Heikkilä (10.8. alkaen)                       LVI-asiantuntija Arto Kemppainen

Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen                             Tekninen kehityspäällikkö Jari Virta (1.9. alkaen)

 Paikallisesti lakineuvontaa antoi yhdistyksen puheenjohtaja, asianajaja Olavi Kailari.  Talous- ja veroneuvontaa antoi ostopalveluna Tapio Tikkanen sekä Suomen Kiinteistöliiton Juho Järvinen. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat saaneet monia muita palveluita Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoilta.

Edustukset

Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa on yhteistoimintayhdistyksiä (yhdistys, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän ja Finlands Svenska) yhteisen sopimuksen perusteella edustanut puheenjohtaja Olavi Kailari. Hän on myös ollut edustajana Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa.

Porvoon Kiinteistöyhdistys – Borgå Fastighetsförening ry

Hallitus 24.5.2021