Stadig grund för ditt bolag

Sitter du i bostadsbolaget styrelse
eller jobbar som disponent?

Finlands Svenska Fastighetsförening har sedan år 1933 gett speciella tjänster åt bostadsbolagens ansvarspersoner. Vi finns till alltså för dig.

Som medlem i fastighetsförening får du mycket information samt kunskap för att styra bolaget. Vi har ett välfungerande servicecenter på Kiinteistöliitto Uusimaa där sakkunniga kan ge dig stöd i nästan alla frågor inom fastighetsbranschen.

Vår mest efterfrågade medlemsservice är telefonrådgivning. Det får du både på svenska och på finska. Bekanta dig med våra tjänster.

Med vänliga hälsningar
Marika Sipilä
verksamhetsledare