Stadig grund för ditt bolag

Teknisk rådgivning erbjuds på svenska

Föreningen har ingått ett avtal om teknisk rådgivning med senior rådgivare Jan Rosqvist/JRo Consulting Co från och med 1.11.2019. Tjänsten är till hjälp inom allmänna teknikfrågor i anslutning...

Fastighetskväll på riksdagen

Finlands Svenska Fastighetsförening ordar en intressant kväll på riksdagen den 20.11.2019. Kvällen är avgiftsfri och avsedd för medlemsbolagens ansvarspersoner. Anmäl dig och läs mer om program

Vad är god förvaltning i husbolag?

Den traditionella synen på förvaltning i husbolag sätter fokus på den planenliga skötseln av fastigheten. I den ingår regelbunden kontroll av teknisk kondition, städning och renhållning, underhåll, grundläggande...