Stadig grund för ditt bolag

Ändringar i fakturering av medlemsavgift

Finlands Svenska Fastighetsförening kommer framöver fakturera medlemsavgifter under januari månad. Medlemsavgifter faktureras huvudsakligen med e-faktura. Om bostadsbolaget inte har möjlighet att erhålla näträkningar kan vi också skicka den...

Teknisk rådgivning erbjuds på svenska

Föreningen har ingått ett avtal om teknisk rådgivning med senior rådgivare Jan Rosqvist/JRo Consulting Co från och med 1.11.2019. Tjänsten är till hjälp inom allmänna teknikfrågor i anslutning...