fbpx

Stadig grund för ditt bolag

Allt fler obetalda vederlag i husbolagen

Den ekonomiska recessionen och ökade levnadskostnader visar sig i husbolagen som betalningssvårigheter hos aktieägarna. Det här har också Kiinteistöliitto Uusimaas telefonrådgivning kunnat märka. Allt fler av dem som...

Nya etiska anvisningar om disponentskap

De reviderade etiska anvisningarna om disponentskap, Isännöinin eettiset ohjeet, träder i kraft 1.2.2023. Anvisningarna har setts över i samarbete mellan Disponentförbundet, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry och husbolagens intressebevakare...