Hört om underhållsansvaret – tre vanliga missuppfattningar