fbpx

Husbolagets användning av det elektroniska låssystemet uppfyllde inte dataskyddslagstiftningen