fbpx

Blogg

Katter och vattenskador

Åbo hovrätt tog nyligen ställning till en aktieägares skadeståndsansvar på grund av en vattenskada orsakad av en öppen vattenkran. Enligt aktieägarens berättelse hade vattenskadan orsakats av hens katter...