fbpx

Husbolagets ansvar för fastighetens säkerhet är närmast strikt