fbpx

Om svårigheten att tolka inlösenklausuler – alltid kan inte ens domarna vid tings- och hovrätten tolka rätt