fbpx

Anhopningen på Lantmäteriverket hindrar inte husbolagen att ordna sina bolagsstämmor på ett lyckat sätt