fbpx

Bostadsaktiebolagslagen reviderades − nya bestämmelser trädde i kraft den 8 mars 2023