Den första anvisningen om logiverksamhet är ett steg i rätt riktning