fbpx

Dags att överföra aktieböckerna till Lantmäteriverkets register