Husbolagets styrelse ska inte behöva stå ut med oskäligt mycket arbete