Pömpelit ja ruusupuskat naapurin pihalla

Kirsi Ruutu

Tänä syksynä olen seisoskellut kylmissäni monen taloyhtiön pihalla pohtien sitä, mitä saa rakentaa ja mitä ei. Liian korkeaksi tehty terassi rumentaa maiseman ja ärsyttää naapuria – ja minä mietin mielessäni, että miksi ihmiset eivät ymmärrä yhteiselämän perussääntöjä. Pihariitojen sovittelu tuo hetkittäin mieleeni lastentarhan, jossa opetetaan perusasioita siitä, miten toisia saa kohdella ja mitä kukin saa tehdä ylittämättä sanattomien sääntöjen rajoja.

”Mutta mitä sinne pihalle saa sitten rakentaa?”, kuuluu kysymys jokaisessa pihariidassa.

Taloyhtiön hallinnassa oleville piha-alueille ei saa rakentaa mitään ilman taloyhtiön lupaa. Näin myös silloin, jos osakkaalla on yksinomaisessa käytössään aidoin tai pensain rajattu alue. Yksinomaiselle käyttöalueelle saa tehdä vain pienimuotoisia istutuksia.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on maininta, mikäli jokin piha-alue on osakkaan hallinnassa. Tällöin hän voi vapaammin tehdä alueella muutostöitä, mutta tällöinkin on huomioitava, että laajoja rakennelmia ei saa tehdä ilman taloyhtiön ja rakennusvalvonnan lupaa. Rakennelmista ei saa myöskään aiheutua haittaa naapureille. Ja juuri tätä korostaisin. Vaikka taloyhtiö antaisikin luvan muutostyöhön, niin olisi silti kohteliasta kysyä etukäteen siltä naapurin Penalta, että eihän tämä nyt haittaa sinua, ja Penalla voisi ainakin pienimuotoisemmissa muutostöissä olla hyvää tahtoa sanoa, että se on ihan ok.

Pihalle rakentamisessa korostuu yhdenvertaisuus. Jos yhdelle osakkaalle annetaan lupa erityisrakennelmiin, tulisi tämä lupa antaa tulevaisuudessa myös muille samassa asemassa oleville osakkaille. Näin ollen ensimmäistä kertaa asiaa ratkaistaessa olisi syytä viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi periaatepäätöksenä. Näin esimerkiksi silloin, kun pohditaan sitä, minkälaisia isompia istutuksia saa laittaa pihoille, voiko asentaa ilmalämpöpumpun, saako tehdä ja minkä kokoisen terassin tai saako asennuttaa terassilasituksen.

Kautta aikojen vanhemmissa taloyhtiöissä on kuitenkin tehty sitä mitä on tykätty. Irmeli on istuttanut pihan täyteen ruusupuskia, ja ne ovat levinneet jo naapurinkin puolelle. Tane on kylän kätevänä rakentanut pihalleen massiivisen pergolan. Eikä kukaan ole mitään lupia kysellyt.

Mitä nyt pitäisi tehdä, kun pihat ovat jo täynnä erinäisiä rakennelmia ja muutostöitä? Ainakin tulisi käydä läpi se, onko pihoilla jotakin sellaista, joka vaatisi rakennusvalvonnan luvan. Muiden kuin rakennusvalvonnan lupaa vaativien muutostöiden osalta ei varmastikaan ole näin jälkikäteen paljon tehtävissä, jos muutostyöt eivät aiheuta haittaa tai vahinkoa yhtiön rakennukselle tai naapureille. Mutta nyt olisi viimeistään hyvä hetki viedä asia yhtiökokoustasolle pohdittavaksi ja päätettävä tulevaisuuden linjaukset, jotta vältytään riidoilta.

Hyvää joulumieltä kaikille!

Kirsi Ruutu
lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa