fbpx

Sänk inte temperaturen på bruksvattnet under de inställda värdena – håll varmvattnet varmt och kallvattnet kallt