Maa- ja metsätalousministeriö kerää näkemyksiä osakehuoneistorekisteristä